Co z tymi ciałami ketonowymi? Im wyżej tym lepiej?