Ketokłamstwo nr 3 – muszę być w ketozie aby „palić tłuszcz”