Najgorszym uzależnieniem jest uzależnienie od wygody i przyjemności