Prawie 3 tygodnie na Carnivore – odczucia, zmiany, refleksje