Przewaga pokarmów odzwierzęcych nad roślinnymi w kontekście rekompozycji sylwetki.